Jos välitän konserttitapahtuma

Jos välitän konserttitapahtuma


...

Lue lisää

Keinoja Kainuun kasvuun - Työhyvinvoinnilla tulevaisuuteen...

Lue lisää

Green Care koulutuspäivässä opittua: koira tarjoaa onnellisuuscocktailin!

.


...

Lue lisää

Koulutuskalenterissa 15.11.2013 "Oman mielen valmentaminen osana työhyvinvointia"...

Lue lisää

Green Care koulutus käynnistyy - vielä ehdit mukaan

.

...

Lue lisää

Osaamisella laatua sote-palveluihin

Kainuun Sanomien Maanantai-vieras kirjoitus 1.10.2013 kertoo, kuinka Toimintaprosessien ja laadun kehittäminen sosiaalipalvelualan yrityksissä Kainuussa -hankkeessa haetaan yhdessä ratkaisuja hyvään palvelun laatuun ja laadunhallintaan. Voit lukea projektin toteuttajien Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Seniorpolis Oy:n kirjoittaman artikkelin
täältä. ...

Lue lisää

Tervetuloa osastollemme Seniori-messuille Ouluun 21.-22.9.2013


...

Lue lisää

Lehdistötiedote 8.8.2013: Ikääntymisestä liiketoimintaa Kainuussa Kultaisen iän kohteessa

Uudentyyppisen seniorilomakohteen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut.

Kainuussa, jossa on pitkään kohdattu väestön vanhenemisen haasteet sekä muuttoliikettä kaupunkeihin, on käännetty ikääntyminen voimavaraksi yritystoiminnalle ja jopa väestönkehitykselle. Positiivisen ajattelun tuloksena käynnistettiin Kultaisen iän kohteen arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajaksi valittiin Verstas Arkkitehdit Oy:n kilpailuehdotus Helminauha.

Kainuussa, Ristijärvellä ollaan aktiivisella otteella suunnittelemassa uutta seniorikohdetta - Kultaisen iän kohdetta. Käynnissä on hankesuunnitteluprojekti, jonka vetäjänä toimii Seniorpolis Oy Ristijärveltä. Ristijärvellä on yli 10 vuoden aikana toteutettu senioriliiketoiminnan edistämisen hankkeita ja valittu mm. senioriasuminen yhdeksi painopistealueeksi.

Senioreille suunnattu loma-asumisen, osavuotisen asumisen ja pysyvän asumisen yhdistelmä "Kultaisen iän kohde" nousi aihepiirinä esiin vuonna 2012 valmistuneessa Ristijärven matkailun Master Plan - suunnitelmassa. Kohteen sijaintipaikaksi valittiin Ristijärven Pirtin alue, joka tällä hetkellä toimii leirintäalueena ja lomakylänä.

Helminauha Kultaisen iän kohteen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi

Kultaisen iän kohteen hankesuunnittelu käynnistyi arkkitehtuurikilpailulla, joka oli avoimen osallistumishakemusmenettelyn jälkeen kolmen arvotun tasavahvan arkkitehtitoimiston välinen kutsukilpailu. Arkkitehtuurikilpailun voittajaksi tuomaristo valitsii Verstas Arkkitehdit Oy:n suunnitelman "Helminauha". Arkkitehtuurikilpailun tulos julkistettiin Ristijärvellä 8.8.2013.

Kultaisen iän kohde tarjoaa toteutuessaan uudenlaista yhteisöllisyyttä seniorimatkailuun. Suunnitelmassa yhteisöllisyys toteutuu yksityisestä asunnosta asteittain koko alueen käsittäväksi kyläyhteisöksi. Asuinyksiköt takaavat yksityisyyden, mutta sosiaalinen kanssakäyminen alueella on silti luontevaa ja helppoa.

Päärakennus toimii keskipisteenä, jossa tuotetaan monipuolisia palveluja niin kohteen asukkaille kuin paikalliselle väestölle.. Majoitus jakaantuu päärakennuksen majoitustiloihin, paritaloihin sekä erillisrakennuksiin. Yhteensä Kultaisen iän kohteen ensivaiheen toteutuksessa on kaavailtu 50 asuntoa. Ristijärven Pirtin alueen rakennuksia hyödynnetään osana viihtyisän puistomaisen ympäristön kokonaisuutta. Kultaisen iän kohteen kantavana ajatuksena on yksilöllisen, korkealaatuisen toteutuksen sekä kattavan palvelutarjonnan kokonaisuus.

Höllöttele huoletta Kultaisen iän kohteessa

Kultaisen iän kohteesta on tulossa toteutuessaan Kainuun ja Ristijärven strategisten painopisteiden mukainen asumisen ja yritystoiminnan yhdistävä kohde, jota ei tähdätä paikalliseksi hankkeeksi, vaan käyttäjäkunta, toimijat ja sijoittajat voivat olla laajemmin Suomesta tai jopa ulkomailta. Ristijärvellä toimii väkilukuun nähden yllättävän monta seniorien hoivapalveluihin keskittyvää yritystä. Paikalliset yritykset ovat osallistuneet Kultaisen iän kohteen alustavaan suunnitteluun.

Kultaisen iän kohteen kokonaispalvelut ylilttävät normaalin senioriasumisen tason. Kohde tulee tavoittelemaan seniorilomalaisia, jotka ovat valmiita sijoittamaan itseensä ja hyvinvointiinsa. Kohteen erikoislaatuisuus on siinä, että se sijoittuu kainuulaiseen miljööseen ja elämäntapaan. Huolenpitopaketti sisältää asumisen liksäksi paikallisia palveluja ja luonnonantimia. Hankkeen taustalla oleva laaja-alainen ideoiva taustaryhmä onkin keväällä määritellyt yhdeksi toiminta-ajatuksen rungoksi "Höllöttele huoletta". Suunnittelun tässä vaiheessa tärkeimpänä käyttäjäryhmänä nähdään aktiivinen senioriväestö ilman tarkkaa ikärajamäärittelyä.

Asiakkaiden ja investoreiden hakeminen käynnistyy

Seuraavaksi Kultaisen iän kohteen kiinnostavuudesta tehdään asiakaskartoitus, hahmotellaan palvelukonsepti laajemmin sekä suunnitellaan rahoitus- ja omistusjärjestelyjä. Kiinnostuneille asiakkaille, päätoimijoille ja sijoittajille järjestetään kohteen esittelytilaisuus Helsingissä syksyn aikana.

Vuoden 2013 loppuun mennessä laaditaan hankesuunnitelma, jonka pohjalta päätetään etenemisestä kohti yksityiskohtaista suunnittelua ja lopullista päätoimijan ja kiinteistöihin sijoittavan tahon etsintää. Seniorpolis Oy on jo saanut tiedusteluja kiinnostuneilta henkilöiltä Kultaisen iän kohteen palveluista sekä loma-asumisen, osavuotisen asumisen ja pysyvänkin asumisen mahdollisuuksista.

Kultaisen iän kohde -selvityshankkeen rahoittavat Kainuun Ely-keskus ja Ristijärven kunta.

Lisätiedot:

Anne Piirainen, toimitusjohtaja, Seniorpolis Oy, puh. 044 7159 346, anne.piirainen@seniorpolis.com
Jari Laitakari, projektipäällikkö, Pöyry Finland Oy, puh 010 3328 303, jari.laitakari@poyry.com


...

Lue lisää

Kultaisen iän kohde ja hyvinvointi puhuttivat Pirtin avoimissa ovissa

Ristijärven Pirtin alueen uudistamissuunnitelmat olivat esillä Pirtin avoimissa ovissa 5.6. Suunnittelun alla oleva Kultaisen iän kohde tarkoittaa senioreille suunnattuja laadukkaita loma- ja osa-aikaiseen asumiseen soveltuvia asuntoja ja hyvinvointipalveluja.
- Rima on asetettu korkealle ja suunnittelun lähtökohta on uudenlaisen seniorimatkailu- ja asumisen konseptin synnyttäminen Kainuuseen, sanoo Kultaisen iän kohde -hankkeen projektipäällikkö Jari Laitakari Pöyry Finland Oy:stä.

Kultaisen iän kohteelle haetaan parhaillaan parasta ehdotusta arkkitehtuurikilpailulla. Voittajaehdotus julkistetaan elokuussa, jonka jälkeen käynnistetään asiakaskartoitus kohteen kiinnostavuudesta. Avointen ovien vierailijat tekivät ehdotuksia alueelle toivomistaan palveluista.


Jari Laitakari kertoi Kultaisen iän kohteen suunnitelmista.


Uusia mökkejä Pirtille jo tänä syksynä


Pirtin alueelle tulee syksyllä neljä uutta ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaa loma-asuntoa. Avoimissa ovissa yleisöllä oli mahdollisuus äänestää parasta värisävyä uusille lomamökeille, jotka Ristijärven kunta investoi alueelle.


Oiva Jansson esitteli syksyllä Pirtille tulevia loma-asuntoja. Kerttu Kinnunen äänesti omaa värisuosikkiaan.


Terveystottumukset puhuttivat

Hyvinvointiasioita puntaroitiin tapahtumassa monelta kantilta. Keskusteltiin terveystottumuksista sekä onnellisuudesta. Nuorille hyväksi vinkiksi annettiin, että marjastus ja marjojen syöminen ovat hyvä keino edistää omaa hyvinvointia. Muutoinkin aidon ruuan merkitys nousi ristijärveläisten kommenteissa vahvasti esille. Sen vaaliminen vaatii itse kultakin viitseliäisyyttä kaupassa käydessä, onhan valmisruuan nappaaminen ostoskassiin monesti helppo ratkaisu.

Hyvinvointiasioiden pohdinta liittyy hyvinvointikertomustyöhön, jota Ristijärvellä parhaillaan tehdään. Hyvinvointikertomus tulee sisältämään katsauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä, suunnitelman hyvinvoinnin edistämisestä sekä arvioinnin edistämistyön onnistumisesta. Tukea ja opastusta hyvinvointikertomuksen laadintaan saadaan Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeesta.


Hyvinvointikeskustelu sai osallistujat hyvälle tuulelle.


Osallistuneiden kesken arvontaa


Avoimiin oviin osallistuneiden kesken arvottiin kaksi hierontalahjakorttia sekä vapaalippuja Virtaalaan.
Hierontalahjakortit voittivat Untamo Pahkala ja Mirja Härkönen Ristijärveltä.
Virtaalan vapaaliput lähetettiin Kerttu Kinnuselle,Terttu Toloselle, Kerttu Kinnuselle ja Irja Kemppaiselle Ristijärvelle sekä Mirja Toivoselle Kajaaniin. Onnittelut voittajille!

Pienimpiä vierailijoita kiinnosti tikanheitto.


...

Lue lisää

Helminauha Kultaisen iän kohteen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi


Kultaisen iän kohteen arkkitehtuurin ideakilpailu ratkaistiin kutsukilpailuna kolmen kilpailuehdotuksen kesken, jotka olivat nimeltään Helminauha, KLAPI ja Nauhat. Niin kilpailun järjestäjä kuin voittajan valinnut palkintolautakunta olivat tyytyväisiä kilpailuehdotusten antiin.

Voittajaksi valittiin kilpailuehdotus Helminauha, jonka on laatinut VERSTAS Arkkitehdit Oy Helsingistä. Erityisesti ehdotuksen liiketoiminnallinen toimivuus, luontevasti alueelle soveltuva arkkitehtuuri, persoonallisuus sekä kokonaisajatuksen toimivuus miellyttivät tuomariston jäseniä. Ehdotus esitetään ja julkistetaan erikseen 8.8.2013 Ristijärvellä.

Kultaisen iän kohteen arkkitehtuurikilpailun tuomariston jäsenet Juha Salmenperä (vas.), Anne Piirainen, Saara Pikkarainen, Paavo Oikarinen, Özlem Özer-Kemppainen, Markku Veijalainen, Raija Potila ja Harri Helenius. Kilpailun sihteerinä toimi Markku Nissi.

Alunperin Kultaisen iän kohteen arkkitehtuurikilpailuun ilmoittautui 41 arkkitehtitoimistoa tai vastaavaa, joiden joukosta ideakilpailuun kutsuttiin Puusta Innovations Oy Tampereelta, Arkton Suunnitteluryhmä Oulusta ja VERSTAS Arkkitehdit Oy Helsingistä.

Kultaisen iän kohde -suunnitteluprojektin päärahoituksesta vastaa Kainuun Ely-keskus, mukana rahoituksessa on myös Ristijärven kunta.
Lisätiedot


 
...

Lue lisää

Who cares - Green Care

.

 

 ...

Lue lisää

Kainuun kasvuun keinoja, vahvuuksiin virtaa

...

Lue lisää

Ristijärven Pirtin avoimet ovet 5.6.2013


...

Lue lisää

Kultaisen iän kohteen suunnittelukilpailu kiinnosti arkkitehtitoimistoja

Ristijärven Pirtin aluetta koskeva Kultaisen iän kohteen ideakilpailu sai huikean suosion, kun 41 arkkitehtitoimistoa/suunnitteluryhmää ympäri Suomen vastasi Seniorpolis Oy:n kilpailukutsuun. "Olemme enemmän kuin tyytyväisiä osallistujajoukkoon ja uskomme kiinnostuksen kertovan siitä, että seniorimatkailuteeman kehittämiselle on tarvetta", iloitsee Seniorpolis Oy:n toimitusjohtaja Anne Piirainen.

Hakijoista kolme arkkitehtitoimistoa valittiin arpomalla 18.4.2013 laatimaan ehdotuksen Pirtin alueen uudistamiseksi seniorilomakohteeksi. Arvonnassa valituiksi tulleet täyttivät suunnittelukilpailun vaatimat kriteerit. Onni suosi arvonnassa seuraavia toimistoja, jotka ovat Puusta Innovations Oy Tampereelta, ARKTON Suunnitteluryhmä Oulusta ja Verstas Arkkitehdit Oy Helsingistä.

Kilpailijat saapuvat Ristijärvelle vierailulle ensi viikolla, jolloin he tutustuvat suunnittelualueeseen paikan päällä. Kilpailuehdotukset valmistuvat kesäkuun 13. päivään mennessä. Voittajan valitsee kahdeksan jäseninen kilpailutuomaristo, jonka yhtenä jäsenenä on tv-toimittaja Markku Veijalainen. Kutsukilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) säännöksiä.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua Kultaisen iän kohteen suunnitelmaan kesäkuun alussa Ristijärven Pirtin avointen ovien yhteydessä.
...

Lue lisää

Koulutuspäivä kivunhoitoon 9.4.2013
...

Lue lisää

Kajaanin AMK ja Seniorpolis Oy toteuttavat yhdessä sosiaalialan laatuhankkeen


...

Lue lisää

Yrittäjävoimaa 31.1.-1.2.2013 - Verkostoitumistapahtuma hyvinvointalan yrittäjille Hämeenlinnan Verkatehtaalla

.
...

Lue lisää

Kultaisen iän kohde -hanke käynnistyi

Ristijärven Pirtin alueelle sijoittuvan Kultaisen iän kohteen kehittäminen etenee Kainuun Ely-keskuksen ja Ristijärven kunnan myöntämällä rahoituksella alueen tarkennettujen kehittämissuunnitelmien laatimiseksi.

Kultaisen iän kohde –hankkeessa laaditaan alueen arkkitehtisuunnitelmat, tarvittavat laskelmat, viestintämateriaali ja asiakaskartoitus, joiden pohjalta voidaan tehdä Ristijärven Pirtin alueen kehittämisen jatkopäätökset. Suunnittelutyö tehdään yhdessä alan yritysten ja koulutuslaitosten kanssa tavoitteena matkailu- ja hyvinvointialan yritystoiminnan ja toimintaympäristön kehittyminen sekä työllisyyden tukeminen. Projektin projektipäällikköpalvelut tuottaa Pöyry Finland Oy.

Toteutuessaan Kultaisen iän kohde tarjoaa erityisesti seniorikohderyhmälle matkailun, asumisen ja osa-aikaisen asumisen palveluja. ”Kultaisen iän kohde on erikoistumistekijä, johon Ristijärvellä yhteistyökumppaneineen on osaaminen”, kertoo Seniorpolis Oy:n toimitusjohtaja Anne Piirainen.

...

Lue lisää

Seniorpolis Oy:n koulutuskalenteri 2013 on ilmestynyt


...

Lue lisää

Hoivatyön turvallisuuskoulutus - ennakoi ja harjoittele


...

Lue lisää

Sosiaalipalvelujen toimialaraportti julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima sosiaalipalvelujen toimialaraportti kuvaa sosiaalipalvelualan kehitystä, mitä tapahtuu markkinoilla ja mitä yrityksissä. Raportti löytyy TEM toimialapalveluiden sivuilta.

Toimialaraportti julkistettiin sosiaalipalvelujen toimialaseminaarissa 20.11.2012. Tilaisuuden videotallenteen löydät täältä.
...

Lue lisää

Menesty-esite valmistui - saatavilla suomeksi ja englanniksi

Menestyvä työyhteisö eri-ikäisten osaamisen kehittämisen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen -hankkeen esite on valmistunut. Suomenkielisen version löydät täältä. Esite on saatavilla myös englanniksi.


...

Lue lisää

Kumppanuuskello-teematilaisuus 3.12.2012

Tervetuloa hoiva- ja hyvinvointialan teematilaisuuteen maanantaina 3.12.2012 kello 13-15.30. Satu Ahlman Blue Saga Oy:stä kertoo silloin kumppanuuskellosta, jota voidaan käyttää monituottajamallin ja hankintojen konkreettiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Iltapäivätilaisuus pidetään Sokos Hotel Valjuksessa Kajaanissa. Teematilaisuus on maksuton. Sen toteuttavat yhteistyössä Kansallinen hyvinvointiverkosto, Blue Saga Oy ja Seniorpolis Oy.

Katso ohjelma  ja ilmoittaudu mukaan....

Lue lisää

Tutustu Kultaisen iän lomakohteen -suunnitelmaan Ylä-Kainuun matkailulehdessä

Ylä-Kainuun talvimatkailutarjonta on koottu Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Ristijärven yhteiseen julkaisuun. Lehti on täynnä tarjontaa talviajan tekemiseksi. Lehdessä kerrotaan Ristijärven matkailun master planin mukaisesta Kultaisen iän kohteen -suunnitelmasta, joka löytyy sivulta 14.

Ylä-Kainuun talvi -julkaisu kannetaan Kainuun kotitalouksiin.  Voit tutustua siihen myös täällä.
...

Lue lisää

Olemme ELMA-messuilla Helsingissä 9.-11.11.2012

Tervetuloa koko perheen ELMA maaseututapahtumaan Helsingin messukeskukseen perjantaista sunnuntaihin 9.-11.11.2012.
Osastomme 6k131 on yhteisosasto Ristijärven kunnan ja Kainuun Etu Oy:n kanssa. Kerromme messuvieraille hyvän iän kunnan asumisen ja matkailun palveluista. Esittelemme Ristijärven Pirtin alueelle suunnitellun Kultaisen iän lomakohteen ja kuulemme ensimmäiset kommentit sen kiinnostavuudesta pääkaupunkiseudulta tulevien messuvieraiden parissa.

Tule osastollemme, niin jutellaan lisää, olisiko Ristijärvi ja Kultaisen iän lomakohde sopiva kohde Sinun lomallesi.
Tervetuloa!

...

Lue lisää

TEM käynnisti hyvää yrittäjyydestä -kampanjan

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt syyskuussa hyvää yrittäjyydestä -kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on viestittää hoito- ja hoivapalvelualan tärkeydestä sekä muistuttaa alan yrittäjien tekemästä tärkeästä työstä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Kampanjan avulla tehdään tunnetuksi myös sote-toimialalle sopivia julkisia yrityspalveluja.

Kampanjaan liittyen TEM:ssä on valmisteltu yrityspalveluesite hoito- ja
hoivayrittäjille. Yrityssuomi.fi -verkkopalvelussa on avattu yrityksen luvat -osio
sote-yrittäjille. Kampanjalla halutaan innostaa hoivayrittäjyyteen ja tukea yrittäjiä
kasvuun.

Hyvää yrittäjyydestä -yhteyshenkilö Kainuussa on Tapani Laitinen Kainuun
Ely-keskuksesta. Marraskuussa järjestetään Kajaanissa kampanjan aluetilaisuus.

Verkostoitumalla ja yhteistyöllä voidaan vastata toimialan keskeisiin kehittämishaasteisiin, mm. osaavan työvoiman saantiin ja markkinoiden toimivuuteen. Hyvinvointialan toimintakenttä on muutosten alla. Tulossa olevat lainsäädäntömuutokset ja yrittäjien ikääntyminen ovat alalla ajankohtaisia, samoin suurten yritysten kasvu.

Hyvää yrittäjyydestä -kampanja on osa TEM:n hyvinvointiohjelma - HYVÄä.
Ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.tem.fi/hyva.
...

Lue lisää

Vanhustenviikon tapaaminen 11.10.2012

Tervetuloa juhlistamaan vanhustenviikkoa! Seniorpolis Oy yhdessä Kainuun Sydänyhdistys ry:n kanssa toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Virtaalaan torstaina 11.10.2012 kello 10. Ohjelmassa on luento valtimoterveyden kulmakivistä, Seniorpolis-info sekä arpajaiset. Pullakahvit ovat tarjolla hintaan 2,50 e sisältäen arpalipun.

Nähdään Virtaalassa!

...

Lue lisää

Talouspäivästä eväitä yrityksen talouden hoitoon

Seniorpolis järjesti syyskuussa taloushallintoa yrityksille -koulutuspäivän. Eri alojen osaajat ympäri Kainuun kampaajasta hoivakotiyrittäjään opiskelivat päivän aikana laatimaan pika-analyysin oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta: kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Käytännönläheisessä koulutustilaisuudessa pohdittiin myös taloushallinnon järjestämistä yrityksessä ylipäänsä, hoitaako se itse vai antaa tilitoimiston tehtäväksi. Viime kädessä vastuu yrityksen taloudesta on kuitenkin aina yrittäjällä itsellään.

Talouspäivän aikana vaihdettiin osallistujien ajatuksia ja hyviä toimintatapoja niin yrityksen talousrutiineiden hoitamiseen kuin tilintarkastukseen ja talouden suunnitteluun. Osallistujat saivat laskentamalleja helpottamaan päivittäistä taloudenpitoa esimerkiksi kassan riittävyyden seuraamiseksi ja tulosbudjetin laatimiseksi.

Osallistujat kiittelivät tilaisuuden vapaata ilmapiiriä ja virinnyttä yhteistä keskustelua.
- Yritystalouteen liittyviä valmennuksia kuten talouspäivä minulla on mahdollisuus pitää itse koulutukseni ja kokemukseni pohjalta. Pyrimme hankkimaan koulutuksiin aina pätevän ja innostavan luennoitsijan aiheesta riippuen, toteaa Seniorpolis Oy:n toimitusjohtaja Anne Piirainen.
...

Lue lisää

Menesty-hankkeen nettisivut ovat valmistuneet

Nyt voit löytää kaiken Menesty-hankkeeseen liittyvän tiedon yhdestä paikasta. Hankkeen toimintaa, tuloksia ja ajankohtaisia tapahtumia esitellään hankkeen www-sivuilla. Sinne tallennetaan myös valokuvia, artikkeleita ja haastatteluja projektin tapahtumista sekä linkit kumppaneiden ja yhteistyötahojen sivuille.
...

Lue lisää

Ristijärvi ja Seniorpolis Studio55-ohjelmassa

Studio55-ohjelman aiheena oli 4.9.2012 Vanhukset pelastavat kylän. Ohjelmassa kerrottiin Ristijärven pitkäjänteisestä kehittämistyöstä senioriasukkaidensa hyväksi. Kehittämällä ja tarjoamalla palveluja ikäihmisille luodaan samalla uusia työpaikkoja ja elinvoimaa alueelle. Studiossa oli silloin Ristijärven entinen kunnanjohtaja Reijo Fredriksson ja ohjelmassa avattiin myös jatkosuunnitelmia, jotka pohjaavat yhä +55-vuotiaiden kohderyhmään. Jakson voit katsoa täältä sekä lukea Studio55 -nettisivuilla olevan artikkelin aiheesta täältä.
...

Lue lisää

Taloushallintoa yrityksille -koulutus 25.9.2012

Tule mukaan talouspäivään ja opi tulkitsemaan tilinpäätöksen antamaan tietoa.  Päivän aikana opiskelemme laatimaan pika-analyysin yrityksen kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Tarvittavat tiedot näiden laskemiseksi löytyvät tuloslaskelman ja taseen luvuista.

Talouspäivässä perehdytään lisäksi talouden suunnittelun välineisiin, mm. budjetointiin ja seurantaan.

Koulutus on tarkoitettu jo toimiville yrityksille ja yrittäjiksi aikoville niin hoiva-alalla kuin muillakin aloilla. Koulutuspäivän hinta 153,75 € (sis. alv) sisältää luennot, materiaalin ja tarjoilut.

Katso 25.9.2012 talouspäivän ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

Tervetuloa!

...

Lue lisää

Seniorpoliksesta hyvinvointiverkoston koordinaattori Kainuuseen

Hyvinvointiverkosto on kansallinen yhteistyöfoorumi hyvinvointialalla toimiville. Se edistää alan kehittämistä, yrittäjyyttä ja yhteistoimintaa. Hyvinvointiverkoston toiminnasta kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön sivuila seuraavasti.


Hyvinvointiverkosto kouluttaa jäseniään.  Ennen vuodenvaihdetta on luvassa verkoston alueellinen koulutuspäivä Kainuussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin ajankohdan ja ohjelman tarkentuessa.
 
Hyvinvointiverkoston Kainuun koordinaatiovastuu siirtyi Seniorpolis Oy:lle Kajaanin ammattikorkeakoululta.
...

Lue lisää

Menesty-hankkeen orientaatiopäivä 29.8.2012


...

Lue lisää

Sosiaalipalvelualan yrittäjät saivat hyvät eväät omavalvontasuunnitelman laatimiseen

Hoiva-alan kouluttajana Seniorpolis järjesti toukokuun alussa sosiaalipalvelujen tuottajille omavalvontasuunnitelmaa käsittelevän koulutuspäivän. Valviran määräyksen mukaisesti yksityisiltä sosiaalipalvelujen tuottajilta vaaditaan syyskuun alusta alkaen omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä nähtävillä yrityksessä. Toimintansa aloittavan palvelun tuottajan tulee tehdä suunnitelma ½ vuoden sisällä aloittamisesta.

Koulutuspäivä valoi uskoa yrittäjille omavalvontasuunnitelman tarkoituksesta ja sen tuomista hyödyistä yritykselle. "Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on luoda jokaiseen yksityiseen sosiaalipalveluja tuottavaan yksikköön menetelmä, jolla asiakasturvallisuutta ja laatua koskevat muutokset saadaan nopeasti tehdyksi”, sanoo kehittämiskonsultti Sirkka Ahvenainen Aher Oy:stä.  

Käytännössä omavalvontasuunnittelma tarkoittaa sitä, että laadun ja asiakasturvallisuuden varmentamiseksi ja parantamiseksi suunnitellut ja toteutetut menettelytavat kuvataan kirjallisesti. Toiminnan valvonta ja arviointi on ensisijaisesti yrityksellä itsellään. Asiakkaille ja heidän läheisilleen omavalvontasuunnitelma antaa informaatiota palvelun sisällöstä ja laadusta.

"Jatkossa kilpailu hoiva-alan palveluista todennäköisesti käydään hinnan lisäksi entistä painokkaammin laadulla. Uudessa lainsäädännössä asiakas nähdään myös aktiivisena kuluttajana. Verottajan uusissa ohjeissa toiminnan arvonlisäverottomuuden yhtenä edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa",  korostaa Ahvenainen. 

Timo Tervonen Ristijärven Terveyspalvelu RisTeily Oy:stä tuli koulutuspäivään hakemaan mallia oman suunnitelmansa tekemiseksi. ”Sain omavalvontasuunnitelmasta mallirungon sekä ohjeen, mitä kunkin kohdan tulee sisältää”, sanoo Tervonen. ”Koulutus oli selkeä ja sen pohjalta rakennamme omavalvontasuunnitelman yritykseemme”, jatkaa Tervonen. Valmista aineistoa heiltä löytyykin jo paljon, nyt se yhdistellään yksiin kansiin Valviran määräyksen mukaisesti. 
...

Lue lisää

Hyvän iän kunnan palveluopas on valmistunut

Ristijärven monipuoliset lähipalvelut on nyt koottu yksiin kansiin. Hyvän iän kunnan palveluoppaan sisällön ja ulkoasun suunnittelussa on huomioitu selkeys ja helppokäyttöisyys niin, että opas palvelee hyvin niin seniorikansalaista kuin Ristijärvelle tulevaa matkailijaa.

Hae oma oppaasi Yhteispalvelupisteeltä tai keskustan liikkeistä. Voit ladata oppaan myös täältä (palveluopas.pdf).

...

Lue lisää

Menesty ja valmistaudu työelämän muutoksiin ajoissa

Työhyvinvointi, ikäjohtaminen ja mentorointikoulutus ovat Menesty-projektin pääaiheet. Hankkeen keskeisenä tavoittteena on valmentaa työyhteisöjen menestyksellistä selviytymistä muutostilanteissa kehittämällä eri-ikäisten osaamista ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Yhteisillä ryhmävalmennuksilla käsitellään toimimista työpaikalla ja kuinka jokainen voi omalla toiminnallaan edistää koko työyhteisön hyvinvointia. 

Projektin aloitus aloitustilaisuus järjestetään keskiviikkona 13.6.2012 kello 14-17 Kajaanin Kaukametsässä. Tule mukaan kuulemaan käynnistymässä olevasta valmennus- ja koulutusohjelmasta. Ohjelma ja ilmoittautuminen täältä.

Projektin toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian johdolla. Seniorpolis Oy toimii osatoteuttajana.

...

Lue lisää

Seniorit tukemassa Pyryn junioreita

Ristijärven Pyryn Kunniakierroksella oli edustettuna seuran koko ikähaitari aina yli 90-vuotiaasta seniorista muutaman vuoden ikäisiin tulevaisuuden lupauksiin. Pyryn ja Seniorpolis Oy:n yhteistyön tuloksena Kunniakierrosta juoksijoiden lisäksi kiersi rollaattoriryhmä, jonka tarkoituksena oli omalla liikunnallaan tukea lasten ja nuorten urheiluharrastuksia.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen senioriryhmän keulilla rollaattorillaan huristi 94-vuotias Elma Kinnunen, tapahtuman iäkkäin osanottaja. 
– Heti oltiin valmiita lähtemään tähän ”mersuryhmään”, kun pyydettiin mukaan, Elma totesi kaikkien senioreiden puolesta.
”Mersut” liikkuivatkin sellaista vauhtia, että Ristijärven senioreilla täytyy olla kunto kohdallaan. Elma kertoi hyvän kunnon salaisuudekseen nuorena tehdyn kovan työn. 81-vuotias Eila Kemppainen puolestaan harrasti nuoruudessaan nykyisillekin Pyryn junioreille tuttua lajia.
– Hiihdin aina kun kerkesin, Eila muisteli.Mersujen polttoaineen alkaessa loppua nuoremmat pyryläiset vielä jatkoivat urakkaansa. Ohi kiitävien nuorukaisten menoa katsellessaan seniorit totesivat, että kyllä nuorten urheilua kannattaa tukea. Palkintoina hienoista suorituksistaan senioreiden kaulaan pujotettiin komeat mitalit.

Senioreiden tempaus liittyi Euroopan Unionissa vietettävään aktiivisen ikääntymisen teemavuoteen. Teemavuoden tarkoituksena on muistuttaa, että ihmiset elävät nykyisin entistä pidempään – terveinä ja aktiivisina.
– Ristijärven Pyry ja Seniorpolis Oy tuovat nämä kaksi asiaa sopivasti yhteen Kunniakierroksen merkeissä: lasten ja nuorten urheilun tukemisen ja aktiivisena ikääntymisen, Anne Piirainen Seniorpoliksesta kertoo. 

”Mersuryhmä” oli saanut tuekseen noin 20 ristijärveläistä yritystä. Yhteensä Kunniakierros tuotti rahaa 1 989 euroa, joka jaetaan Ristijärven Pyryn ja Suomen Urheiluliiton kesken. Juoksijoista eniten rahaa keräsi 11-vuotias Alisa Korhonen, 438 euroa. Vauhdikkaimmin 300 metrin juoksurataa kiersi hiihtäjä Petri Torvinen, joka ehti tunnissa 45 kierrosta. Seitsemän ”mersukuskin” lisäksi Ristijärven Pyryn Kunniakierroksella oli tänä keväänä lähes 20 juoksijaa, mikä on enemmän kuin vuosikausiin.

...

Lue lisää