Lehdistötiedote 8.8.2013: Ikääntymisestä liiketoimintaa Kainuussa Kultaisen iän kohteessa

Uudentyyppisen seniorilomakohteen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut.

Kainuussa, jossa on pitkään kohdattu väestön vanhenemisen haasteet sekä muuttoliikettä kaupunkeihin, on käännetty ikääntyminen voimavaraksi yritystoiminnalle ja jopa väestönkehitykselle. Positiivisen ajattelun tuloksena käynnistettiin Kultaisen iän kohteen arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajaksi valittiin Verstas Arkkitehdit Oy:n kilpailuehdotus Helminauha.

Kainuussa, Ristijärvellä ollaan aktiivisella otteella suunnittelemassa uutta seniorikohdetta - Kultaisen iän kohdetta. Käynnissä on hankesuunnitteluprojekti, jonka vetäjänä toimii Seniorpolis Oy Ristijärveltä. Ristijärvellä on yli 10 vuoden aikana toteutettu senioriliiketoiminnan edistämisen hankkeita ja valittu mm. senioriasuminen yhdeksi painopistealueeksi.

Senioreille suunnattu loma-asumisen, osavuotisen asumisen ja pysyvän asumisen yhdistelmä "Kultaisen iän kohde" nousi aihepiirinä esiin vuonna 2012 valmistuneessa Ristijärven matkailun Master Plan - suunnitelmassa. Kohteen sijaintipaikaksi valittiin Ristijärven Pirtin alue, joka tällä hetkellä toimii leirintäalueena ja lomakylänä.

Helminauha Kultaisen iän kohteen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi

Kultaisen iän kohteen hankesuunnittelu käynnistyi arkkitehtuurikilpailulla, joka oli avoimen osallistumishakemusmenettelyn jälkeen kolmen arvotun tasavahvan arkkitehtitoimiston välinen kutsukilpailu. Arkkitehtuurikilpailun voittajaksi tuomaristo valitsii Verstas Arkkitehdit Oy:n suunnitelman "Helminauha". Arkkitehtuurikilpailun tulos julkistettiin Ristijärvellä 8.8.2013.

Kultaisen iän kohde tarjoaa toteutuessaan uudenlaista yhteisöllisyyttä seniorimatkailuun. Suunnitelmassa yhteisöllisyys toteutuu yksityisestä asunnosta asteittain koko alueen käsittäväksi kyläyhteisöksi. Asuinyksiköt takaavat yksityisyyden, mutta sosiaalinen kanssakäyminen alueella on silti luontevaa ja helppoa.

Päärakennus toimii keskipisteenä, jossa tuotetaan monipuolisia palveluja niin kohteen asukkaille kuin paikalliselle väestölle.. Majoitus jakaantuu päärakennuksen majoitustiloihin, paritaloihin sekä erillisrakennuksiin. Yhteensä Kultaisen iän kohteen ensivaiheen toteutuksessa on kaavailtu 50 asuntoa. Ristijärven Pirtin alueen rakennuksia hyödynnetään osana viihtyisän puistomaisen ympäristön kokonaisuutta. Kultaisen iän kohteen kantavana ajatuksena on yksilöllisen, korkealaatuisen toteutuksen sekä kattavan palvelutarjonnan kokonaisuus.

Höllöttele huoletta Kultaisen iän kohteessa

Kultaisen iän kohteesta on tulossa toteutuessaan Kainuun ja Ristijärven strategisten painopisteiden mukainen asumisen ja yritystoiminnan yhdistävä kohde, jota ei tähdätä paikalliseksi hankkeeksi, vaan käyttäjäkunta, toimijat ja sijoittajat voivat olla laajemmin Suomesta tai jopa ulkomailta. Ristijärvellä toimii väkilukuun nähden yllättävän monta seniorien hoivapalveluihin keskittyvää yritystä. Paikalliset yritykset ovat osallistuneet Kultaisen iän kohteen alustavaan suunnitteluun.

Kultaisen iän kohteen kokonaispalvelut ylilttävät normaalin senioriasumisen tason. Kohde tulee tavoittelemaan seniorilomalaisia, jotka ovat valmiita sijoittamaan itseensä ja hyvinvointiinsa. Kohteen erikoislaatuisuus on siinä, että se sijoittuu kainuulaiseen miljööseen ja elämäntapaan. Huolenpitopaketti sisältää asumisen liksäksi paikallisia palveluja ja luonnonantimia. Hankkeen taustalla oleva laaja-alainen ideoiva taustaryhmä onkin keväällä määritellyt yhdeksi toiminta-ajatuksen rungoksi "Höllöttele huoletta". Suunnittelun tässä vaiheessa tärkeimpänä käyttäjäryhmänä nähdään aktiivinen senioriväestö ilman tarkkaa ikärajamäärittelyä.

Asiakkaiden ja investoreiden hakeminen käynnistyy

Seuraavaksi Kultaisen iän kohteen kiinnostavuudesta tehdään asiakaskartoitus, hahmotellaan palvelukonsepti laajemmin sekä suunnitellaan rahoitus- ja omistusjärjestelyjä. Kiinnostuneille asiakkaille, päätoimijoille ja sijoittajille järjestetään kohteen esittelytilaisuus Helsingissä syksyn aikana.

Vuoden 2013 loppuun mennessä laaditaan hankesuunnitelma, jonka pohjalta päätetään etenemisestä kohti yksityiskohtaista suunnittelua ja lopullista päätoimijan ja kiinteistöihin sijoittavan tahon etsintää. Seniorpolis Oy on jo saanut tiedusteluja kiinnostuneilta henkilöiltä Kultaisen iän kohteen palveluista sekä loma-asumisen, osavuotisen asumisen ja pysyvänkin asumisen mahdollisuuksista.

Kultaisen iän kohde -selvityshankkeen rahoittavat Kainuun Ely-keskus ja Ristijärven kunta.

Lisätiedot:

Anne Piirainen, toimitusjohtaja, Seniorpolis Oy, puh. 044 7159 346, anne.piirainen@seniorpolis.com
Jari Laitakari, projektipäällikkö, Pöyry Finland Oy, puh 010 3328 303, jari.laitakari@poyry.com