Sosiaalipalvelualan yrittäjät saivat hyvät eväät omavalvontasuunnitelman laatimiseen

Hoiva-alan kouluttajana Seniorpolis järjesti toukokuun alussa sosiaalipalvelujen tuottajille omavalvontasuunnitelmaa käsittelevän koulutuspäivän. Valviran määräyksen mukaisesti yksityisiltä sosiaalipalvelujen tuottajilta vaaditaan syyskuun alusta alkaen omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä nähtävillä yrityksessä. Toimintansa aloittavan palvelun tuottajan tulee tehdä suunnitelma ½ vuoden sisällä aloittamisesta.

Koulutuspäivä valoi uskoa yrittäjille omavalvontasuunnitelman tarkoituksesta ja sen tuomista hyödyistä yritykselle. "Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on luoda jokaiseen yksityiseen sosiaalipalveluja tuottavaan yksikköön menetelmä, jolla asiakasturvallisuutta ja laatua koskevat muutokset saadaan nopeasti tehdyksi”, sanoo kehittämiskonsultti Sirkka Ahvenainen Aher Oy:stä.  

Käytännössä omavalvontasuunnittelma tarkoittaa sitä, että laadun ja asiakasturvallisuuden varmentamiseksi ja parantamiseksi suunnitellut ja toteutetut menettelytavat kuvataan kirjallisesti. Toiminnan valvonta ja arviointi on ensisijaisesti yrityksellä itsellään. Asiakkaille ja heidän läheisilleen omavalvontasuunnitelma antaa informaatiota palvelun sisällöstä ja laadusta.

"Jatkossa kilpailu hoiva-alan palveluista todennäköisesti käydään hinnan lisäksi entistä painokkaammin laadulla. Uudessa lainsäädännössä asiakas nähdään myös aktiivisena kuluttajana. Verottajan uusissa ohjeissa toiminnan arvonlisäverottomuuden yhtenä edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa",  korostaa Ahvenainen. 

Timo Tervonen Ristijärven Terveyspalvelu RisTeily Oy:stä tuli koulutuspäivään hakemaan mallia oman suunnitelmansa tekemiseksi. ”Sain omavalvontasuunnitelmasta mallirungon sekä ohjeen, mitä kunkin kohdan tulee sisältää”, sanoo Tervonen. ”Koulutus oli selkeä ja sen pohjalta rakennamme omavalvontasuunnitelman yritykseemme”, jatkaa Tervonen. Valmista aineistoa heiltä löytyykin jo paljon, nyt se yhdistellään yksiin kansiin Valviran määräyksen mukaisesti.