Talouspäivästä eväitä yrityksen talouden hoitoon

Seniorpolis järjesti syyskuussa taloushallintoa yrityksille -koulutuspäivän. Eri alojen osaajat ympäri Kainuun kampaajasta hoivakotiyrittäjään opiskelivat päivän aikana laatimaan pika-analyysin oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta: kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Käytännönläheisessä koulutustilaisuudessa pohdittiin myös taloushallinnon järjestämistä yrityksessä ylipäänsä, hoitaako se itse vai antaa tilitoimiston tehtäväksi. Viime kädessä vastuu yrityksen taloudesta on kuitenkin aina yrittäjällä itsellään.

Talouspäivän aikana vaihdettiin osallistujien ajatuksia ja hyviä toimintatapoja niin yrityksen talousrutiineiden hoitamiseen kuin tilintarkastukseen ja talouden suunnitteluun. Osallistujat saivat laskentamalleja helpottamaan päivittäistä taloudenpitoa esimerkiksi kassan riittävyyden seuraamiseksi ja tulosbudjetin laatimiseksi.

Osallistujat kiittelivät tilaisuuden vapaata ilmapiiriä ja virinnyttä yhteistä keskustelua.
- Yritystalouteen liittyviä valmennuksia kuten talouspäivä minulla on mahdollisuus pitää itse koulutukseni ja kokemukseni pohjalta. Pyrimme hankkimaan koulutuksiin aina pätevän ja innostavan luennoitsijan aiheesta riippuen, toteaa Seniorpolis Oy:n toimitusjohtaja Anne Piirainen.