TEM käynnisti hyvää yrittäjyydestä -kampanjan

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt syyskuussa hyvää yrittäjyydestä -kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on viestittää hoito- ja hoivapalvelualan tärkeydestä sekä muistuttaa alan yrittäjien tekemästä tärkeästä työstä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Kampanjan avulla tehdään tunnetuksi myös sote-toimialalle sopivia julkisia yrityspalveluja.

Kampanjaan liittyen TEM:ssä on valmisteltu yrityspalveluesite hoito- ja
hoivayrittäjille. Yrityssuomi.fi -verkkopalvelussa on avattu yrityksen luvat -osio
sote-yrittäjille. Kampanjalla halutaan innostaa hoivayrittäjyyteen ja tukea yrittäjiä
kasvuun.

Hyvää yrittäjyydestä -yhteyshenkilö Kainuussa on Tapani Laitinen Kainuun
Ely-keskuksesta. Marraskuussa järjestetään Kajaanissa kampanjan aluetilaisuus.

Verkostoitumalla ja yhteistyöllä voidaan vastata toimialan keskeisiin kehittämishaasteisiin, mm. osaavan työvoiman saantiin ja markkinoiden toimivuuteen. Hyvinvointialan toimintakenttä on muutosten alla. Tulossa olevat lainsäädäntömuutokset ja yrittäjien ikääntyminen ovat alalla ajankohtaisia, samoin suurten yritysten kasvu.

Hyvää yrittäjyydestä -kampanja on osa TEM:n hyvinvointiohjelma - HYVÄä.
Ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.tem.fi/hyva.