KehittämisprojektitHelmi Villas verkosto -hanke 1.12.2015-31.12.2016

Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen
EU:n kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto -ohjelmasta, yritysten toimintaympäristön
kehittämisavustuskokonaisuudesta.

Helmi Villas verkosto -hankeen kohteena on
Ristijärven Pirtin alue, jota kehitetään seniorimatkailuun
erikoistuvana loma- ja ympärivuotisena kohteena.
Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on tuottaa kohteeseen
tulemista harkitsevalle investorille, operaattorille ja
palveluntuottajille aineistoa kohteeseen sopivasta liikeideasta
ja toiminnasta sekä koota yhteen tiedot kohteessa toimimisesta
kiinnostuneista yrityksistä.

Hanke on päättynyt 31.12.2016.

Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta: www.helimivillas.fi